edasi...

Uued ja kasutatud kallutavad/mittekallutavad pulbriveo tsistern-poolhaagised
( toiduaineted, keemilised graanulid, väikese tihedusega pulbrilised ehitusmaterjalid)

mittekallutav

kallutav
kallutav

kallutav

mittekallutav